PROJE, MÜH. ve DANIŞMANLIK HİZ.

Gücünü müşterilerine ve çalışanlarına verdiği değerden alan genç ve dinamik İnterfed ekibi;profesyonellik ile amatör ruhu birleştirir ve müşterileri için yeni projeler üretmeye çalışır. Destek ve teşviklerdeki gelişmeleri takip ederek, işletmenizin ürün geliştirme süreçlerinde yaşadığı finansal zorlukları minimuma indirgemeyi hedefler.

Proje Yönetimi Danışmanlığı; işletmelere sağlamış olduğumuz bir proje hazırlama ve proje yürütme hizmetidir. Proje Yönetimi Danışmanlığı ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından sağlanan hibe programlarına proje hazırlama ve hibe almaya hak kazanan projeler için proje yürütme danışmanlığı hizmetini içermektedir.

Firmamız müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda hibe olanaklarını araştırarak sizin için en uygun mali desteği bularak, projelerinizin tasarlanması, hazırlanması ve uygulanması sürecinde hizmet vermektedir.

Proje, kar amacı güdüp gütmemesinden bağımsız olarak gelişimi hedefleyen her organizasyon için zaruri nitelik taşımaktadır. Kar amacı gütmeyen organizasyonlar için kaynak yaratma ayrı bir problem olmakla birlikte, kar maksimizasyonunu hedefleyen işletmeler için ise finansman yükünü dış kaynaklarla asgariye indirmek büyük önem arz etmektedir.

Bu bakış açısından yola çıkarak;

 • Hayata geçirmek istediği bir projesi olan her organizasyon için organizasyon tipi ve proje konusu dikkate alınarak en uygun çözümlerin tespit edilmesi,
 • İlgili hibe/kredi desteklerine yönelik projenin tasarlanması,
 • Projenin tüm başvuru süreçlerinin gerektiği şekilde yerine getirilmesi
 • Hayata geçirilecek olan projelerin satın alma ve raporlama dahil tüm faaliyetlerin uygulama süreçlerine destek verilmesi

Şirketimizce verilen proje ve mühendislik hizmetleri kapsamında tesise ait;

 •  Elektrik projeleri
 • Zayıf Akım Projeleri

Şirketimizce verilen Danışmanlık Hizmetleri kapsamında;

 • İhtiyaç talepleri ile ilgili olarak Bağlantı Anlaşması süreç takibi ve sonuçlandırılması,
 • İlgili Projelere ait ŞARTNAME Hazırlanması
 • İlgili Projelere ait SÖZLEŞME hazırlanması
 • Proje Planlama Danışmanlığı
 • Ekonomik Yatırım Fizibilite Çalışmaları
 • Yaklaşık Maliyet Çalışmaları
 • Maliyet ve Bütçe Planlama ve Kontrolü
 • İş Programı Planlama
 • Teslim ve Devreye Alma Süreçleri Yönetimi

Zayıf Akım Mühendislik Hizmetleri

 Zayıf akım, elektronik güvenlik sistemleri ile bilgilendirme, analiz ve yönetim sistemlerini içeren bir unsurdur. Bu yapı içerisinde yer alan bina elektroniği kapsamında sistemlerin ayrı ayrı ve entegre çalışması gerekir. Firmamız kuruluş amacı itibari ile bu yapıların projelendirme, satış, kurulum ve devreye alma işlemlerini gerçekleştirmektedir. Bu hizmetlerin dışında gelen talepler doğrultusunda üründen bağımsız çözüm odaklı projelendirme, mühendislik ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Network Sistem Danışmanlığı

Sektörler açısından artan bilginin üretilmesi, korunması, saklanması ve yeniden kullanılabilmesi network altyapılarının doğru ve ölçeklenebilir olması ile karşılanabilir. Firmalar için yaşamsal öneme sahip olan ve ses, görüntü, veri aktarımı doğru yapılandırılmış yerel ve geniş alan ağları ile mümkündür. Müşterilerin ihtiyacına göre yeni teknolojilere uyum sağlayabilecek yerel ve geniş alan ağlarının analizi, planlaması, optimizasyonu, kurulumu ve entegrasyonu hizmetleri sunmaktayız.

Network hizmetlerinin müşteriler için yararları;

 •  Network operasyon harcamalarında azalma,
 • Network yönetim kapasitesinde artış,
 • Firmaların büyüme stratejilerine destek,
 • İş sürekliliği sağlanması,
 • Network Alt Yapısında Kullanılan Ürün ve Servislerin Analizi,
 •  Mevcut altyapı içerisinde kullanılan ürünlerin ve network servislerinin analizinin yapılması, stabil çalışması ve sorun gidermeye yönelik çözümlerin uygulanması konusunda hizmet verilmektedir.

Proje ve Destek Hizmetleri

Proje ve destek hizmetleri, yeni bir sistemin kurulması veya yeni bir servisin devreye alınması gibi belirli bir plan dahilinde yürütülmesi gereken, iletişim, raporlama ve koordinasyon gerektiren çalışmaların, proje yönetimi yaklaşım ve kuralları uyarınca gerçekleştirilmesine yönelik hizmetlerdir. Proje yönetiminde en temel amaç; zaman, maliyet ve kapsama ilişkin olarak yapılan planlamaların, seçilen hedeflerin, proje bitiminde gerçekleşen durumla uygun olması sağlanmaktadır. Proje Yönetimi hizmeti, ürün ve hizmetleri elde edebilmek için gerçekleştirilen projeye verilen yönetim hizmetini içerir.

Proje Hizmetleri Aşamaları;

 • Hazırlık ve Ön Etüt Çalışmaları
 • Öneri Raporunun Hazırlanması
 • Ön Proje Hazırlanması
 • Uygulama Projelerinin Hazırlanması
 • İhale Dosyasının Hazırlanması

Kontrolörlük Hizmetleri;

 • Proje Kontrolörlük Hizmeti
 • İhale Kontrolörlük Hizmeti
 • Şantiye Kontrolörlük Hizmeti
   

Proje Yönetim Hizmetleri İhale Yönetim Hizmeti;

 • Proje Yönetim Hizmeti

Danışmanlık Hizmetleri Teknik Danışmanlık Hizmeti;

 • Geçici Kabul Teknik Danışmanlık Hizmeti
 • Kesin Kabul Teknik Danışmanlık Hizmeti